EGYMI Keszthely
Üdvözöljük weblapunkon! PDF Nyomtatás E-mail

Image1\

 

Kedves látogató!

       Általános emberi vonás, hogy amiről nincsen pontos ismeretünk, attól tartunk, azt fenntartással kezeljük. Az élet ilyen területe a különböző érzékszervi, beszéd, értelmi, mozgásszervi hiányosság, deficit, melyeknek intézményes ellátása a gyógypedagógia feladatkörébe tartozik.
Magyarországon körülbelül 150 éves múltra tekint vissza az első speciális intézmények megjelenése. A fogyatékosokat nevelő intézetek fejlett európai országokban működő intézmények mintájára alakultak meg.

Keszthelyen a több mint 60 évvel ezelőtt létrehozott kisegítő osztály, valamint a  Makarenkó utcai Kisegítő Iskola, mint az első önálló intézmény után az 1980-as évek közepén a Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola adott végleges otthont a tanulásban akadályozott tanulók nevelésének-oktatásának. Már több mint fél évszázada városunkban is felismerték, hogy a több részképesség zavarral küzdő, tanulásban akadályozott gyermekek oktatása csak speciális módszerekkel, tantervvel, sajátos tempóban, kis csoportokban történhet eredményesen. Az alapító tagoknak, és az első igazgatónak is hasonló céljaik voltak, mint a mai tantestületnek: tanulóinkat a társadalom hasznos tagjaivá nevelni.

Tovább

Autista csoport

Autista csoport

Ez a modul a HTML-kód WYSIWYG szerkesztővel történő beírását teszi lehetővé. Bővebben

Fejlesztő csoport

Fejlesztő csoport

A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók - mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés - minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki.”(2/2005.OM rendelet)

Iskolánkban a 6-18 éves, súlyos- és halmozottan fogyatékos gyermekek 2010 óta teljesíthetik tankötelezettségüket a fejlesztő iskolai oktatás keretében. A csoport tevékenységének megtervezésénél a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának irányelvét, a Rehabilitációs Pedagógiai Programotvalamint a tanulók individuális képességeire kidolgozott Egyéni fejlesztési tervet vesszük alapul.

A fejlesztő iskolai oktatásban a tanítás és tanulás hagyományos felfogása nem alkalmazható.

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt területei közé tartozik a kommunikáció, a mozgás, a szocializáció, a kognitív készségek és az önellátás fejlesztése a tanulók egyéni sajátosságainak, a fejlődés egyéni ütemének megfelelően.

A csoport órarendje a hét minden napján ugyanaz, mivel ezeknél a gyerekeknél az egyik alapelv: „Mindig ugyanazt, mindig ugyanúgy!”Bővebben

A nap első foglalkozása a Reggeli kör, melynek keretében ráhangolódunk az adott napra, beszélgetéssel, énekléssel, mondókázással, zenehallgatással teremtjük meg a fejlesztésekhez az ideális hangulatot.

A második foglalkozás a Szűkebb és tágabb környezet nevet viseli. Ezen foglalkozáson belül a tevékenységek nagyon széles skálája jelenik meg. A hétköznapi életből kiragadott egyszerű, alapvető témakörök kerülnek feldolgozásra, a képesség- és készségfejlesztés feladataival párhuzamosan, a gyermekek egyéni adottságait figyelembe véve (túlnyomórészt egyéni foglalkozás keretében).  

Ezután az óra után kerül sor a tízórai elfogyasztására, melynek során fejlesztjük a gyermekek önellátási képességét.  

A harmadik órában Mozgásnevelés zajlik, amikor is a gyermekek képességeihez igazodva igyekszünk fejleszteni, szinten tartani motorikus állapotukat.

A nap záró foglalkozása a Játék és szórakozás. Ilyenkor kerül sor a képzőművészeti tevékenységekre, a zenei, irodalmi élménynyújtásra, a különböző játékokra, pihenésre, a nap hangulati lezárására.

Az órák tevékenységeinek célja az, hogy az adott hónapra kijelölt témát a lehető legsokoldalúbban megtapasztalva, minden érzékszervi csatornát bevonva körüljárjuk, elérhető közelségbe hozva azt a súlyos fokban sérült gyermekek számára. Tevékenységeink során megjelennek a bazális stimuláció és az AAK eszközei is.

A csoportunk jelenleg 5 főből áll. A gyermekek heti 20 órát tartózkodnak nálunk, a foglalkozások reggel 8 órától délig tartanak.

A gyerekek ellátását egy gyógypedagógus szakember és egy gyógypedagógiai asszisztens végzi, valamint gyógytornász is foglalkoztatja őket.

Értelmileg akadályozott csoport

Értelmileg akadályozott csoport

A Lorem Ipsum részleteinek sok változata elérhetõ, de a legtöbbet megváltoztatták egy kis humorral és véletlenszerûen kiválasztott szavakkal, amik kicsit sem teszik értelmessé. Ha használni készülsz a Lorem Ipsumot, biztosnak kell lenned abban, hogy semmi kínos sincs elrejtve a szöveg közepén. Az összes internetes Lorem Ipsum készítõ igyekszik elõre beállított részleteket ismételni a szükséges mennyiségben, ezzel téve az internet egyetlen igazi Lorem Ipsum generátorává ezt az oldalt. Bővebben

Hangostérkép

Hangostérkép

A "Bővebben" gombra kattintva meghallgatható a Zöldmező Utcai EGYMI hangostérképe.

Bővebben

Iskolaújság

Iskolaújság

 

 

 

A kollégiumunkban 60 tanulót tudunk elhelyezni.

Bővebben

Pontos idő

Alapítvány

 

 

 

 

A kollégiumunkban 60 tanulót tudunk elhelyezni.

 

 

Bővebben

Kollégium

A kollégiumi nevelés célja a diákotthon adta lehetőségekkel, sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésnek segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása.

 

Bővebben

Utazó gyógypedagógiai hálózat

A 2013 - 14-es tanévtől a Zöldmező Utcai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Kesztelyi Tankerület térségében működő oktatási- nevelési intézményekben lát el gyógypedagógiai és logopédiai tevékenységet, az integráltan oktatott és sajátos nevelési igényű gyermekek részére.

Utazó pedagógusaink:

  • Hegedüs Szilvia logopédus
  • Kristóf Bálintné logopédus
  • Tömör-Tihanyi Erika gyógypedagógus
  • Gulyásné Klujber Ildikó gyógypedagógus

 

Bővebben

Zöldmező Utcai EGYMI